klimatyzatorek / Nazwa / Nazwa 

klimatyzacja dobór

odstawowym zadaniem systemów klimatyzacyjnych jest zapewnienie komfortu użytkownikom klimatyzowanych pomieszczeń. Osiągnięcie założonego celu wymaga odpowiedniego kształtowania szeregu parametrów, do których należą m.in.: temperatura, wilgotność, prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi, temperatura przegród, a także hałas, oświetlenie oraz czystość powietrza. Najbardziej zaawansowane systemy pozwalają na zapewnienie odpowiednich wielkości wszystkich wymienionych parametrów i umożliwiają wytworzenie najkorzystniejszego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń. Jednakże ze względu na stopień skomplikowania takich układówklimatyzacji oraz koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, najczęściej stosuje się systemy, które pozwalają regulować jedynie parametry komfortu cieplnego (temperaturę, wilgotność oraz prędkość powietrza) mające największy wpływ na samopoczucie człowieka. Systemy klimatyzacyjne różnego rodzaju są powszechnie stosowane w obiektach użyteczności publicznej. Rozwój techniki oraz związany z nim pośrednio spadek cen urządzeń spowodował, że coraz częściej urządzenia klimatyzacyjne możemy spotkać również w domach jednorodzinnych, a nawet mieszkaniach. Ze względu na prostą i uniwersalną konstrukcję, łatwy montaż oraz szeroki zakres parametrów najczęściej stosowanym rozwiązaniem są klimatyzatory typu split. Urządzenia tego typu świetnie nadają się do klimatyzowania w ograniczonym zakresie niewielkich obiektów komercyjnych, domów jednorodzinnych oraz pojedynczych pomieszczeń. Klimatyzator składa się z jednostki wewnętrznej, w której znajduje się wentylator i parowacz chłodzący powietrze oraz jednostki zewnętrznej, w której umieszczona jest sprężarka i chłodzony najczęściej powietrzem skraplacz, oddający pobrane z pomieszczenia ciepło do otoczenia. Jednostki połączone są izolowanymi przewodami o niewielkiej średnicy transportującymi niskowrzący czynnik chłodniczy pośredniczący w wymianie ciepła. Oprócz prostych pojedynczych klimatyzatorów typu split istnieją także bardziej rozbudowane układy, określane mianem multi-split, pozwalające na połączenie kilku jednostek wewnętrznych różnego rodzaju z jednym elementem zewnętrznym. W trakcie doboru klimatyzatora należy również wziąć pod uwagę tryb użytkowania samego urządzenia. Jeżeli użytkownik korzysta z obsługiwanego przez klimatyzator pomieszczenia krótko i nieregularnie, wymagając przy tym szybkiego zmniejszenia temperatury, należy rozważyć dobór urządzenia o mocy chłodniczej odpowiednio większej od potrzebnej w warunkach normalnych. W przypadku przewidywalnego schematu korzystania z klimatyzatora znacznie korzystniejszy będzie wybór modelu oferującego odpowiedni układ automatyki pozwalający na zaprogramowanie czasu początku, końca i trybu pracy urządzenia. Należy także rozpatrzyć możliwość zastosowania klimatyzatora współpracującego z termostatem zainstalowanym w pomieszczeniu umożliwiającym zadanie zmiennych parametrów powietrza w zależności od wykorzystania obiektu oraz aktualnych wymagań użytkowników. Dobierając klimatyzator nie wolno zapomnieć o hałasie, jaki urządzenie generuje. Hałas może wpływać niekorzystnie na samopoczucie i zdrowie ludzi, może skutecznie przeszkadzać w pracy i odpoczynku. Szczególnego znaczenia problem ten nabiera w przypadku klimatyzacji sypialni, gdzie nawet najmniejszy szmer może prowadzić do bezsenności. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy jednostka wewnętrzna, którą dobieramy, nie odznacza się zbyt wysokim poziomem hałasu lub czy posiada możliwość programowania trybu pracy, tak by pod koniec dnia przejść automatycznie w tzw. tryb nocny. Niepożądany hałas wewnątrz pomieszczenia może być także powodowany przez jednostkę zewnętrzną. Element, w którym znajduje się sprężarka, odznacza się zwykle dużo wyższym poziomem natężenia dźwięku i jeżeli zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obsługiwanej przestrzeni, w sposób nieprzemyślany, może mieć znaczący wpływ na komfort użytkowników.  
   Nazwa
      Nazwa
   Klimatyzatorek
   Nazwa
 
Copyright ©2018 by klimatyzatorek
Kreator Stron www